10 foods to try at Gäubodenvolkfest straubing 

It’s a fun time in Straubing.The Gäubodenvolkfest is one of Bavaria ‘s oldest and most popular festival.  This festival isn’t all about the beer, it’s the regions chance to revive some old traditions through traditional costume and musical performances of Straubing.So this year it my fourth time of Gäubodenvolkfest.I would give you some little tips…

Rate this:

10 summer ice-cream ideas : you can’t be sad when you’re eating 

” You can’t be sad when you’re eating Ice cream ” ไม่เคยนั่งเศร้า เวลาเรานั่งกินไอศกรีม.. First post of SUMMER in 2017 I would like to start with ” ice cream ” theme . There are many delicious ways to make icecream at home. #tiffybaekitchen today go for … 10 summer ice cream ideas that you can make…

Rate this:

Berlin : here I come

From the south to the north! Berlin here I come. It was not my first time in Berlin but it was my first lately summer days out here.It was warm and sunny.What a good time alone in Berlin. 5 days in Berlin was enough for me.I have been in the center ” Alexsander platz ”…

Rate this:

ร้านกาแฟสด ตรอกมุมที่ Berlin : The father carpenter coffee Brewers 

สวัสดี Berlin …    มาเกริ่นถึงเมืองหมี เมืองหลวงของประเทศเยอรมัน มาถึง ” เบอร์ลิน” ( Berlin ) อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเยอรมัน จากบ้านนอกแดนใต้ มุ่งสู่เมืองหมีแดนเหนือ 7 ชั่วโมงด้วยรถบัสสบายๆ มาเที่ยวเมืองเบอร์ลินในช่วงหน้าร้อน ได้ฟินไปอีกแบบ  ก่อนที่ชะนีจะเล่าความยาว เปิดบล๊อกด้วยร้านกาแฟสบายๆที่ตรอกมุม Berlin  ร้านกาแฟเล็กๆ สบายๆ father carpenter coffee Brewers ร้านกาแฟสดที่มีชื่อเสียงในย่านศูนย์กลาง Alexsander platz ชะนีฟินทั้งกาแฟ อาหารเช้า บรรยากาศ slow life แบบเข้าเมืองดัดจริต ชีวิตต้องป็อป  ที่ตั้งร้านกาแฟอยู่ในซอกมุม ที่เห็นได้ยาก แต่หน้าปากทางเข้าจะมีป้ายบอกทางเข้า บรรยากาศเป็นร้านเล็กๆ ที่โต๊ะที่นั่งไม่มาก คนเยอะตลอดเวลา  เข้าทางร้าน จะมีป้ายเมนูเป็นเมนูกาแฟทั่วไป ราคาพอใช้ บอกแล้ว สายแดกแต่แอบ slow life ต้องชอบร้านนี้ มุมสงบเงียบ ร้านกาแฟสั่งได้ทั้ง นั่งดื่มที่ร้าน…

Rate this:

The Gäubodenvolksfest in straubing Part 2

  11 Days the beer festival was a blast!  From last time I posted about the parade in Straubing.The Gäubodenvolksfest in Straubing in one of the largest Volksfest in Germany.It right there where I live!I was in the Gäubodenvolksfest 2016 all 11 Days.This years had many people was here. I wore a traditional costume called…

Rate this:

สายปั่น (จักรยาน)บนทางในเยอรมันนี 

อยู่ในทุ่งนาฝรั่ง ห่างไกลจากในเมืองจะไปมาไหนก็ต้องพึ่งพายานพาหนะ จะเดินไปก็ไกลเกิน จะขับรถออกไปซื้อแค่ขนมอย่างเดียวก็เว่อร์เกิน ทางเลือกสุดท้าย “สายปั่น” จักรยาน สามีเปิดโรงรถ ชะนีมีความดีใจ นึกว่าจะได้หัดขับรถมินิ ดันมาได้ bicycle ซะงั้น ที่นี่จะไปไหนมาไหนใกล้ๆ ก็ปั่นจักรยานออกเดินไป แต่ปั่นจักรายานในเมืองเบียร์ต้องมีมารายาท! การขับขี่จักรยานในเยอรมันก็ต้องมีมารยาทที่ดีและเคารพกฏจราจรให้ถูกต้อง ในประเทศเยอรมนี มีทางสำหรับ รถยนต์,จักรยาน และคนเดิน จะเห็นป้ายบอกสัญลักษณ์ แบ่งเขตคนเดินและทางจักรยาน สายปั่น ก็ต้องขับขี่ในส่วนของทางนักปั่น ห้ามปั่นบนทางเท้าคนเดิน หรือเกินเขตเข้าไปในทางรถยนต์มากนัก ปลอดภัยในทางจักรยาน ไม่วิ่งสวนหรือหรือขี่เบียดกับรถยนต์ หรือคนเดิน บนเส้นการจราจร จะเลี้ยวซ้ายขวาส่วนใหญ่จะใช้สัญญานมือ จะเลี้ยวซ้ายก็โบกมือออกจะออกซ้าย ส่วนใหญ่เมื่อใช้ทางข้ามม้าลาย รถยนต์จะหยุดให้สายปั่นไปก่อน สัญญาณจราจร มีทั่วไป เขียว เหลือง แดง ห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาด ถ้ามีตำรวจเห็นอาจโดนปรับหรือตักเตือน  สัญญาณข้ามทางม้าลาย สำหรับคนปั่นจักรยานหรือคนเดิน กดสัญญานรอข้าม ไฟเขียวข้าม ไฟแดงหยุด รถจักรยาน ต้องมีไฟหน้า ไฟท้ายและกริ่งจักรยาน ในส่วนของการจอดจักรยาน สำคัญมาก ต้องมีที่ล็อคติดรถไปด้วย เพราะในเยอรมันมีที่จอดจักรยานโดยเฉพาะ สามารถล็อคได้…

Rate this: